Kochani!!!!!!!!! 🙂

W wyniku konkursu ofert na realizację zadania publicznego Fundacja Kochaj Mnie…Po prostu pozyskała z Urzędu Miasta Kielce dotację w wysokości 6900 zł, na zrealizowanie projektu pt. Prowadzenie działań edukacyjnych na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym „Żyj zdrowo i aktywnie”.
Pogram „Żyj zdrowo i aktywnie” to projekt edukacyjny, mający na celu poprawę zachowań zdrowotnych, związanych z żywieniem i aktywnością fizyczną u dzieci klas pierwszych szkół podstawowych. W związku z gwałtownie narastającą skalą występowania otyłości na świecie, jest to jeden z kluczowych punktów profilaktyki zdrowotnej populacji. Otyłość nazywana jest pandemią XXI wieku. Choroba ta charakteryzuje się nadmiernym nagromadzeniem tkanki tłuszczowej w organizmie i prowadzi do wielu powikłań, bezpośrednio wpływających na jakość i długość życia.
Zadanie publiczne „Żyj zdrowo i aktywnie” było realizowane w czterech szkołach – SP 13, SP 28, SP 31, SP 39 i obejmowało dzieci z klas pierwszych szkoły podstawowej:
W warsztatach uczestniczyło łącznie 225 dzieci. Prowadzone zajęcia były dwuetapowe: część pierwsza – warsztaty edukacyjno – kulinarne , część druga – zajęcia ruchowe.
W ramach przeprowadzonych zajęć uczestnicy:

  1. zrozumieli wartość zdrowotna spożywania warzyw i owoców,
  2. przekonali się o ważnej roli aktywności fizycznej,
  3. poznali sposoby utrzymywania właściwej postawy i metody relaksacyjne,
  4. zapoznali się z piramidą zdrowego trybu życia,
  5. zrozumieli istotę wody w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu człowieka,
  6. poznali zasadę zdrowego produktu: mniej składników – więcej zdrowia,
  7. nauczyli się jak zdrowo i radośnie wypoczywać bez komputera i telewizji,
  8. zrozumieli, że zdrowe i aktywne życie zmniejsza ryzyko chorób cywilizacyjnych.
  9. nauczyli się samodzielnie przyrządzać zdrowe drugie śniadanie.
Wszyscy uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w atrakcyjnych zajęciach, angażowali się w formy konkursowe, rywalizacje sportowe, zabawy, przygotowywanie posiłków. Te działania zostały nagrodzone pakietami zawierającymi magnesy (owoce i warzywa), kolorowankami, mini – piramidami. Każda z klas pierwszych otrzymała w nagrodę tablice i plakaty edukacyjne przedstawiające piramidę zdrowego żywienia i aktywności fizycznej dla dzieci i młodzieży, zestaw trzech piłek do piłki nożnej, ręcznej i siatkówki, jako mobilizacje do działań sportowych.
Uczestnicy zajęć otrzymali materiały edukacyjne, także dla rodziców w celu podniesienia ich świadomości na temat roli zdrowego żywienia oraz organizacji aktywnego wypoczynku zgodnie z zaleceniami WHO
Rodzicom rozdano ankiet dotyczące sposobu, zasad żywienia ich dzieci, które posłużyły do podsumowania projektu.