Misja

Przewodnią misją „Fundacji Kochaj mnie…Po prostu” jest  pomoc dzieciom, zagrożonym nieprawidłowym rozwojem, związanym z wcześniactwem, wadami genetycznymi, wrodzonymi wadami rozwojowymi, chorobami neurologicznymi oraz zaburzeniami psychicznymi, wymagających specjalistycznej opieki medycznej.

Naszym marzeniem jest budowa ośrodka wczesnej interwencji, realizującego wielospecjalistyczne, kompleksowe świadczenia zdrowotne dla najbardziej potrzebujących dzieci. Głęboko wierzymy, że wspólnym wysiłkiem uda nam się zrealizować projekt, który zapewni dzieciom jak najlepszy start w dorosłym życiu.