Metoda pracy została opracowana przez argentyńskiego lekarza, specjalistę neurologicznej rehabilitacji dr Rodolfo Castillo Moralesa.
Koncepcja metody Castillo Moralesa składa się z:

 1. neuromotorycznej terapii rozwoju;
 2. regulacyjnej terapii ustno-twarzowej dla osób z zaburzeniami sensomotorycznymi w obrębie obszaru ustno-twarzowego;
 3. zaopatrzenia w specjalne płytki podniebienne.

Celem metody w postępowaniu terapeutycznym i wczesnej stymulacji jest:

 1. Wspomaganie rozwoju psychoruchowego i stwarzanie jak najbardziej optymalnych warunków dla właściwego rozwoju.
 2. Ograniczanie nieprawidłowych doświadczeń sensomotorycznych oraz nieprawidłowych wzorców ruchu i postawy ograniczających rozwój.

Poprzez metodę Castillo Moralesa terapeuta ma możliwość obserwacji pacjenta pod kątem czterech kryteriów:

 1. kryterium obserwacji dla komunikacji;
 2. kryterium obserwacji dla sensomotoryki (tj. ruchu, pozycji ciała w różnych aktywnościach, aktywności i strategii motorycznych, funkcjonowania kompleksu ustno-twarzowego);
 3. kryterium obserwacji dla zabawy;
 4. kryterium obserwacji w czasie jedzenia i picia.

Metoda ma szerokie zastosowanie m.in. w terapii:

 • wcześniaków, niemowląt,
 • dzieci i dorosłych z zaburzeniami napięcia mięśniowego – osobami z hypotonią (tj.obniżonym napięciem mięśniowym),
 • osób z wadami genetycznymi, np. u dzieci z Zespołem Downa, zespołem Retta, zespołem Angelmana, zespołem Apert’a, zespołem Prader-Willi-Labharta, zespołem Williams’a-Beuren’a zespołem Wiedemanna-Beckwitha, zespołem Franceschetti’ego, zespołem Cornelia-de-Lange i innymi zespołami genetycznymi zaburzającymi warunki ustno-twarzowe,
 • dzieci z wadą rozszczepową warg i podniebienia, np. sekwencja Pierre-Robin,
 • dzieci z opóźnionym rozwojem sensomotorycznym,
 • osób z porażeniem mózgowym, urazami czaszkowo- mózgowymi, przepuklinami rdzeniowo – oponowymi,
 • zaburzeń centralnego układu nerwowego dzieci i dorosłych, chorób nerwowo- mięśniowych, dystrofiami miotycznymi
 • porażonego nerwu twarzowego.

Mottem pracy dr R. Castillo Morales było  „Dużo obserwować, następnie myśleć i nie przyczepiać żadnej etykiety; być z dzieckiem”.

Aneta Iwan